Lastpallen – 70 år i Europa

Lastpallen och lastpallsprodukter kom till Europa i samband med USA:s landstigning i Normandie under 2:a världskriget. Den var det bästa hjälpmedlet för att effektivt lossa och transportera krigsmaterial till fronterna. Enhetspallen som då användes hade måtten 1229 x 813 mm och kunde hanteras med truck.

Efter krigsslutet fanns ett stort antal lastbärare efterlämnade och idén att lagra och hantera på enhetspallar var född i Europa. Den standardiserade Europapallen som i dag heter EUR-pallen utvecklades av BT och SJ tillsammans i slutet av 1940-talet, finns i storlekarna helpall, 1200×800 mm, och halvpall, 600×800 mm. En helpall har arean 1 m2.

Europapallen, som även kallas SJ-pall eller SJ-tralla, börjar få konkurrens från billigare, lättare och mindre skrymmande pallar i kompositmaterial. Dessa är dock inte lika tåliga och kräver jämn belastning.

EUR-pall

1200 x 800 x 144 mm

Max belastning: 1500 kg. Svensk standard SS 84 20 07 Vikt: 25 kg Gaffelöppning, 910 x 600 mm

 

B-pall

1200 x 800 x 144 mm

Max belastning: ca: 1100 kg, 25 % viktreducering av EUR-pall. Vikt: 25 kg Gaffelöppning, 910 x 600 mm

 

Sjöpall

1200 x 1000 mm

Maxbelastning: 1500 kg Vikt: 30 kg

 

Engångspall

1200 x 800 mm

Maxbelastning: 350–500 kg Vikt: 10 kg Gaffelöppning, 1050 x 650 mm.

 

Halvpall

600 x 800 mm

Maxbelastning: 300 kg Vikt: 5 kg

 

Kvartspall

600 x 400 mm

Maxbelastning: 200 kg Vikt: 3 kg

 

Helpallskragar

1200 x 800 x 200 mm

Vikt: 10 kg

 

Halvpallskragar

800 x 600 x 200 mm

Vikt: 6 kg